Nordisk Pointer Match 2015 på Schackenborg Gods

 SAM_000

                                                                                                            Schackenborg Slot 
 005           Officials                                                     010
                                                                        Danmark
 011
                                                                           Norge
 013
                                                                                     Sverige
 012
                                                                                              Finland
 057
 037
                                                                     Randi Stand
IMG_1377-1 - Kopi
 050
 025
                                                                                Dommerteam og skytter
 028
 056
 041
 002
 SAM_0003
 SAM_0006
                                                  individuel plaseringer  Randi nr 3