DJ Vinderklasse Schackenborg 15/318

Frierfjordens Randi blev 4 vinder på DJ Vindeklasse  på Schackenborg. Vi gik på nogle gode terræner  godt besat med Agerhøns. En stor og veltilrettelagt prøve med 30 Hunde til start