Projekt agerhøne i det midt – vestjyske. 2006

 

Et par weekender og aftener har der været stor aktivitet på Herning Jagtforenings domicil: Gildmosegård i Tjørring.
I det store tidligere maskinhus er der seriefremstillet volierer, som skal placeres 6-8 steder i et område, der strækker sig fra Sunds i
øst til Holstebro i vest. Aktørerne er det team, som bl.a. stod bag sidste års succesrige VM. Det team,
som også har været tovholdere i mange populære og gedigne brugsprøver i hederne omkring Vildbjerg.
Som bekendt var der et meget velbesøgt møde i Aulum Kulturcenter i marts om , hvordan man bedst udsætter agerhøns. –
Læs Jagthunden nr. 4/06.
Efter dette møde indkaldte Knud Overgaard terrænledere i ovennævnte område til en drøftelse af fortsatte muligheder for at afholde brugsprøve.
Her var der stor enighed om, at man ville tage de nye udfordringer op, som er afstedkommet af ændrede udsætningsregler.

I dette forum er der aldrig langt fra tanke til handling.
Der måtte laves volierer. Knud Overgaard tegnede en model med inspiration fra voliere vist i Aulum.
Terrænledere bestilte herefter volierer til deres område, så der er lavet i alt 42 solide og rummelige volierer.
De koster en rund femhundredkroneseddel pr. stk. Der bliver endvidere lavet 200 foderrør.

 

Godt værktøj har deltagerne selv fremskaffet. Knud har sørget for, at materialerne er til stede, så det har for alvor rykket,
når den brogede skare er gået i gang.
Knud har søgt Jægerforbundet om kr.10.000,- og DJU om andre 10.000,-.
Man må håbe på et positivt svar. Ellers må terrænlederne gribe til egen lomme.
Det er på disse kanter DPK skal have Hovedprøve næste år.


NMO